Privacy statement

Stichting Funder onderschrijft het belang van de privacy van haar donateurs, vrijwilligers, actievoerders, prospects en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Stichting Funder houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. 

Naast de naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, heeft Stichting Funder zich gecommitteerd aan de gedragscodes van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI), het CBF-keur voor goede doelen en de branchevereniging voor Dialoog Marketing (DDMA).

In het kader van de dienstverlening, wanneer u doneert, een artikel bestelt, gebruik maakt van de interactieve diensten van Stichting Funder of anderszins contact heeft met Stichting Funder, legt Stichting Funder gegevens vast. Stichting Funder gebruikt deze gegevens om haar statutaire taken en haar overige dienstverlening uit te voeren. Bovendien worden de gegevens van donateurs gebruikt om hen te informeren over diverse activiteiten, projecten en producten van Stichting Funder en om fondsen te werven. 

Voor de uitvoer van eigen (fondsenwervende) activiteiten, maakt Stichting Funder gebruik van zorgvuldig geselecteerde leveranciers (databewerkers). Gegevens worden door Stichting Funder nooit aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Stichting Funder kan echter wel gegevens van donateurs, binnen de Stichting Funder, aan zuster stichtingen verstrekken, die gegevens van donateurs voor dezelfde doeleinden verwerken, te weten: informeren over diverse soortgelijke activiteiten, projecten en producten binnen de Stichting Funder en om fondsen te werven.

Indien u geen prijs stelt op deze informatie kunt u dit aangeven door een brief of e-mail te sturen naar:

Clickgedrag

Op de website van Stichting Funder worden algemene bezoekgegevens, zonder deze bezoekers te identificeren, bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Stichting Funder haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.  

Gebruik van Cookies

Stichting Funder kan bij het aanbieden van haar diensten gebruik maken van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Stichting Funder maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site voor u gemakkelijker te maken. Tijdelijke cookies worden na bezoek van de website gewist. 

Daarnaast kan Stichting Funder ook gebruik maken van een permanente cookie. Een permanente cookie blijft op de harde schijf staan, tenzij u de cookie zelf wist. Aan de hand van deze cookie kan onze website u herkennen, de volgende keer dat u op de site langskomt. Met behulp van deze cookie kan de site speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de site voor u nog aangenamer te maken. 

Wat kunt u doen als u (bepaalde) cookies niet wilt?

U kunt via de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome) aangeven of en, zo ja, welke cookies u accepteert. Het verschilt per browser waar deze instellingen zich bevinden. Via de ‘help’-functie van uw browser kunt u de exacte locatie en werkwijze achterhalen. Houd er rekening mee dat indien u (bepaalde) cookies weigert, u mogelijkerwijs geen of niet volledig gebruik kunt maken van de functionaliteiten van onze website!

Stichting Funder en andere websites

Op de site van Stichting Funder treft u een aantal links aan naar andere websites. Stichting Funder draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy-statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

E-mail

Indien u als donateur, vrijwilliger, actievoerder, prospect of als bezoeker van de website uw e-mailadres aan Stichting Funder heeft verstrekt, wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van diverse activiteiten, projecten en producten van Stichting Funder. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor e-mails via de afmeldlink in de toegezonden e-mail.

Wijzigingen

Stichting Funder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy-statement. Check daarom regelmatig dit privacy-statement voor het privacybeleid van Stichting Funder. 

Laatste modificatie op 2016-09-16

Projecten

In het design stonden alleen lorem ipsum teksten. Korte uitleg over projecten.

Doneren

korte uitleg over doneren en de belastingvoordelen

Over ons

Nog een keer een tekstje over het fonds. Alle footer teksten zijn te bewerken vanuit de Snippets in wagtail.

Contact

010 - 1234567
info@lfpa.nl