Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op donaties aan Stichting Funder.

  1. Alle gegevens die Stichting Funder worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
  2. De gegevens worden verzameld ten behoeve van Stichting Funder. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.
  3. Stichting Funder zal donateurs mogelijk benaderen via de door de donateur verstrekte informatie om te bedanken voor de gegeven bijdrage, meer uitleg te geven over het werk van Stichting Funder en andere mogelijkheden te bespreken om een bijdrage te leveren aan het werk van Funder. Omdat u Funder financieel gesteund heeft, mogen wij u telefonisch, digitaal en schriftelijk benaderen.
  4. Stichting Funder is niet aansprakelijk voor verloren gegane, ongeldige, vertraagde of onvolledige donaties.
  5. Stichting Funder is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, uw donatie.

Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing

Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal Stichting Funder een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietig c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.

Laatste modificatie op 2016-09-16

Projecten

In het design stonden alleen lorem ipsum teksten. Korte uitleg over projecten.

Doneren

korte uitleg over doneren en de belastingvoordelen

Over ons

Nog een keer een tekstje over het fonds. Alle footer teksten zijn te bewerken vanuit de Snippets in wagtail.

Contact

010 - 1234567
info@lfpa.nl